25 marca 2018

Komisja Harcmistrzowska

Komisja wspiera Naczelnika Harcerzy w prowadzeniu bieżącej polityki instruktorskiej. Otwiera, prowadzi i zamyka próby na stopie harcmistrza i wnioskuje do Naczelnika o jego przyznanie. Prowadzi również procedurę weryfikacyjną dla instruktorów spoza Związku. Na polecenie Naczelnika Harcerzy rozwiązuje konflikty mięzy instruktorami ZHR lub prowadzi mediacje w takich konfliktach. Nadzoruje i wspomaga pracę Komisji Instruktorskich w chorągwiach, a także animuje działania mające na celu stałe podwyższanie kompetencji i poziomu formacji osobowej harcmistrzów i kandydatów do tego stopnia.

Zgłoszenia i zapytania kieruj na sekretarz.khm@zhr.pl