2 września 2019

Kalendarz

Events in październik 2020

  • Spotkanie zespołu kształceniowego CSI / ewaluacja kursów / wymiana doświadczeń
  • 40 rocznica powstania KIHAM
  • 40 rocznica powstania KIHAM
  • I zbiórka Kursu Harcmistrzowskiego - kształcenie
  • I zbiórka Kursu Harcmistrzowskiego - kształcenie
  • I zbiórka Kursu Harcmistrzowskiego - kształcenie