2 września 2019

Kalendarz

Events in czerwiec 2020

  • Spotkanie Kręgu Harcmistrzów w trakcie Wykusu - Zlotu Bratnich Drużyn
  • Spotkanie Kręgu Harcmistrzów w trakcie Wykusu - Zlotu Bratnich Drużyn
  • Akcja Letnia - wizytacja obozów drużyn puszczańskich oraz kursów organizowanych przez OHy
  • Akcja Letnia - wizytacja obozów drużyn puszczańskich oraz kursów organizowanych przez OHy
    Rocznica Poznańskiego Czerwca 1956
  • Akcja Letnia - wizytacja obozów drużyn puszczańskich oraz kursów organizowanych przez OHy
  • Akcja Letnia - wizytacja obozów drużyn puszczańskich oraz kursów organizowanych przez OHy