XXXVII Pielgrzymka Harcerska na Jasną Gór

W dniach 13 – 15 września odbyła się XXXVII Pielgrzymka Harcerska na Jasną Górę. Wzięło w niej udział prawie 800 uczestników.

Sobota była dniem, w którym skupiły się najważniejsze wydarzenia pielgrzymkowe. Brzaskiem rozpoczęła się trasa wędrownicza i instruktorska, którą otworzyła Msza Święta pośród ruin olsztyńskiego Zamku Królewskiego. Element wędrówki pośród pięknej przyrody jurajskiej wraz z modlitwą i śpiewem nastrajały do lepszego przeżycia pielgrzymki. Dla starszyzny niebiorącej udziału w wędrówce przewidziana została dyskusja w jasnogórskiej Sali Różańcowej „30 zadań na 30 lecie ZHR”.

W tym samym czasie na harcerzy i harcerki czekała gra miejska po Częstochowie, podczas której uczestnicy poszerzając swoją wiedzę m.in. o sanktuariach maryjnych w Polsce mogli współzawodniczyć ze sobą.

Oba bloki tematyczne spotkały się na uroczystym apelu, podczas którego złożono kwiaty pod pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego. Po złożonym meldunku uczestnicy uformowali kolumnę na czele z relikwiami bł. S. Frelichowskiego, by wspólnie wejść na Jasną Górę i odnowić Zawierzenia ZHR przed Czarną Madonną.

Po południu także każda ze ścieżek mogła znaleźć coś dla siebie.

Przewodniczący ZHR uraczył instruktorów i wędrowników gawędą w jasnogórskiej Sali Rycerskiej o aktualnym problemie kosmopolityzmu na przykładzie bohaterów z historii Rzeczypospolitej, za to w Dolinie Miłosierdzia dla harcerzy i harcerek odbył się koncert  zespołu Sąsiedzi+.

Punktem kulminacyjnym pielgrzymki było wyczekiwane czuwanie modlitewne w Bazylice jasnogórskiej. Wspólna modlitwa, śpiew i przeżywanie świadectw skłaniały do refleksji nad samym sobą i pozwoliły stanąć choć o krok bliżej Boga.

W niedzielę – ostatniego już dnia pielgrzymki zakończyliśmy całość apelem oraz Mszą Święta z kombatantami AK. Podczas wspólnej modlitwy dziękowaliśmy za pielgrzymkowy czas.

Dziękujemy komendantowi pielgrzymki phm. Jackowi Łuczakowi, oraz całemu Sztabowi Organizacyjnemu za XXXVII Pielgrzymkę Harcerską!

Do zobaczenia za rok!

Tekst: Adam Paczyna,

Żródło: zhr.pl

Foto: Jan Mika, Bartek Milcarz, Tosia Bętkowska