Zbiórka DN + GKH + KHM

19-21 styczeń 2024 Falenty
Organizacja Harcerzy i Organizacja Harcerek łączy siły! Nasze partnerstwo przyniosło w owocach wspólną zbiórkę metodyczną na poziomie najwyższych szczebli organizacji! Połączone siły przez weekend pracowały nad:
– strategią wydarzeń organizowanych wspólnie i osobno w organizacjach
– strategią obszarów działań wspólnych na płaszczyźnie chorągwi
– regulaminem służby instruktorskiej
– zarządzanie różnorodnością w gronie instruktorskim

Na kręgu harcmistrzów naczelnik Marcin Mucha przeprowadził warsztat “Analiza Transakcyjna – gry psychologiczne w ZHR”. Pobyt w Falent zgotował wizytę rekonstruktorów Powstania Styczniowa 1863. Została w nas dawka wiedzy i adrenalina po doświadczeniu strzały z broni palnej z tamtego okresu.

Dziękujemy Organizacji Harcerek za wspaniały czas! Współpraca z Wami to czysta przyjemność. Wspólnie tworzymy najpiękniejszy ruch harcerski w Polsce!
🇵🇱