7 września 2018

Informacje ogólne

“Komisja wspiera Naczelnika Harcerzy w prowadzeniu bieżącej polityki instruktorskiej. Otwiera, prowadzi i zamyka próby na stopnie harcmistrza i wnioskuje do Naczelnika o jego przyznanie. Prowadzi również procedurę weryfikacyjną dla instruktorów spoza Związku. Na polecenie Naczelnika Harcerzy rozwiązuje konflikty między instruktorami ZHR lub prowadzi mediacje w takich konfliktach. Nadzoruje i wspomaga pracę Komisji Instruktorskich w chorągwiach, a także animuje działania mające na celu stałe podwyższanie kompetencji i poziomu formacji osobowej harcmistrzów i kandydatów do tego stopnia.”

Komisja Harcmistrzowska działa w składzie:

– hm. Marek Stępa – Przewodniczący

– hm. Bartłomiej Surowski – Sekretarz

ks. hm. Tomasz Kościelny

hm. Michał Sternicki

– hm. Jarosław Cichoń

– hm. Marek Gajdziński

– hm. Jan Pastwa (senior)

– hm. Piotr Krajewski

– hm. Przemysław Zyra


Pozostałe zakładki: