25 marca 2018

Kategoryzacja Drużyn i Gromad

Drużyny Harcerzy

Kategoryzacja drużyn harcerzy jest narzędziem metodycznym stworzonym dla drużynowych harcerzy i całego pionu harcerskiego w Organizacji Harcerzy. W pierwszej kolejności ma wspierać pracę drużynowego harcerzy:

  • ułatwiając mu ocenę własnej jednostki oraz określając jej poziomu na tle innych drużyn harcerzy w Organizacji- wskazując sprawdzoną ścieżkę rozwoju drużyny harcerzy,
  • umożliwiając drużynie harcerzy rywalizację oraz naśladowanie najlepszych drużyn,
  • pomagając w motywacji drużyny harcerzy oraz wyznaczaniu kierunków i celów jej rozwoju.

Przeznaczeniem kategoryzacji jest także wsparcie pracy hufca harcerzy, chorągwi harcerzy i Organizacji Harcerzy w ocenie poziomu i kondycji jednostek oraz inicjowaniu rywalizacji drużyn harcerzy.
Zobacz Kategoryzację Drużyn Harcerzy

Gromady Zuchów

Zuchmistrzu! Celem tej kategoryzacji jest wsparcie Ciebie w kierowaniu rozwojem Twojej gromady, pokazanie kierunków, które warto podjąć. Jako Wydział Zuchowy wybraliśmy jednak punkty, które uważamy za najbardziej istotne i pokazujące ważne kroki milowe w rozwoju Twojej gromady. Jednocześnie każdy z punktów nieobowiązkowych jest tak samo dobry, jak każdy inny, więc tylko od Twojej decyzji zależy od czego zaczniesz, a które punkty zostawisz sobie na przyszły rok harcerski.

Referent i Zespół Kategoryzacyjny z Twojego Referatu są zaangażowani w proces kategoryzacji jako pomoc dla Ciebie, a nie jako instruktorzy odpowiedzialni za Twoją gromadę. Bez Twojego zaangażowania i dobrego planowania rozwoju, gromada utknie na jednym poziomie. Natomiast jeśli staniesz się dla swoich przybocznych i zuchów kapitanem, który dokładnie zna wytyczoną przez siebie trasę – Wasz potencjał jest nieograniczony.
Zobacz Kategoryzację Gromad Zuchów