8 grudnia 2023

Kursy kadry zarządzającej

Odznaki 1, 2, 3 stopnia w formie guzika noszonego na prawym kołnierzu bluzy mundurowej.

Druhowie, 

W 2024 zapraszamy Was na kolejną edycję KKZ1, KKZ2 oraz po raz pierwszy na KKZ3. 

Od 2024 roku, kolejnej edycje KKZ zyskają pewne zmiany w stosunku do poprzednich edycji oraz dostosowanie programu kursów do Atlasu Kompetencji (mapa: “Zarządzanie”). 

Zakres poszczególnych kursów: 

  • KKZ1 – zarządzanie projektami i zespołem projektowym, zarządzanie w perspektywie krótkotrwałej.
  • KKZ2 – zarządzanie jednostką i kadrą jednostki (hufiec, chorągiew, obwód, okręg), zarządzanie w perspektywie długofalowej.
  • KKZ3 – zarządzanie strategiczne i zarządzanie zmianą, perspektywa Organizacji.

Regulamin odznak kadry zarządzającej