8 grudnia 2023

Kursy kadry zarządzającej

Odznaki 1, 2, 3 stopnia w formie guzika noszonego na prawym kołnierzu bluzy mundurowej.

Druhowie, 

W 2024 zapraszamy Was na kolejną edycję KKZ1, KKZ2 oraz po raz pierwszy na KKZ3. 

Od 2024 roku, kolejnej edycje KKZ zyskają pewne zmiany w stosunku do poprzednich edycji oraz dostosowanie programu kursów do Atlasu Kompetencji (mapa: “Zarządzanie”). 

Zakres poszczególnych kursów: 

  • KKZ1 – zarządzanie projektami i zespołem projektowym, zarządzanie w perspektywie krótkotrwałej.
  • KKZ2 – zarządzanie jednostką i kadrą jednostki (hufiec, chorągiew, obwód, okręg), zarządzanie w perspektywie długofalowej.
  • KKZ3 – zarządzanie strategiczne i zarządzanie zmianą, perspektywa Organizacji.

Bardziej szczegółowe informacje o programie poszczególnych KKZ zostaną opublikowane na początku 2024.

Kursy w roku harcerskim 2023/2024:

  • 1 – 3 marca 2024 – KKZ1 i KKZ2 (Małopolska + ew. inni w miarę wolnych miejsc), Kraków.
  • 16 – 17 marca 2024 – KKZ1 i KKZ2 (Centralny), Gdańsk
  • 13 – 14 kwietnia 2024 – KKZ3, Warszawa

Zgłoszenia na wszystkie edycje KKZ ruszą na początku 2024 roku (razem z informacją o programie).

w imieniu Zespołu Kursów Kadry Zarządzającej, 

hm. Przemysław Latarski