Konkurs – “Podziel się!”

Pomyśl przez chwilę – która z technik harcerskich w Twojej drużynie nauczana jest na wzorowym
poziomie? Nocne biegi na orientację z wykorzystaniem jedynie Gwiazdy Polarnej i ukształtowania
koron drzew? A może ogniska – rozpalane na tafli jeziora bez użycia choćby jednej zapałki? Szyfry,
musztra, pionierka oraz każda z tak licznych technik harcerskich. Jesteśmy przekonani, że na pewno
jedną z nich w swojej drużynie jesteście w stanie przekazać perfekcyjnie.
Jeśli znalazłeś już wybraną technikę – zapraszamy Cię do wzięcia udziału w Konkursie „Podziel się!”
organizowanym przez Wydział Harcerzy.

Co musisz zrobić? Podzielić się szczegółowym planem/konspektem zbiórki, która została
przeprowadzona i miała na celu naukę wybranej techniki.

Co możesz wygrać? Trzy najlepsze drużyny wygrywają środki na organizację zbiórki szkoleniowej
w zakresie wybranej techniki harcerskiej dla drużyny. Przewidywana wartość nagród to dla
I miejsca 1 500 zł, II miejsca 1 000 zł oraz 500 zł dla III miejsca. Dodatkowo, do drużyny której
konspekt zdobędzie najlepszą ocenę w technice trafi 500 zł na krążki sprawności w składnicy
siedemgor.pl.

Co jeszcze? Możesz użyć konspektów opisanych w ramach zadania od Naczelnika z kategoryzacji
drużyn.

REGULAMIN

 1. Celem Konkursu „Podziel się!” jest aktywizacja kadr drużyn Organizacji Harcerzy w zakresie
  opracowywania planów zbiórek poświęconych technikom harcerskim, wymiana doświadczeń
  między drużynami, wzbogacenie ogólnodostępnej bazy planów zbiórek oraz wyłonienie
  najciekawszych pomysłów przekazywania wiedzy.
  • Konkurs jest przeznaczony dla kadr drużyn harcerzy
  • Drużyna może wysłać nieograniczoną liczbę prac konkursowych.
  • Prace konkursowe możecie nadsyłać do godziny 23:59 dnia 25 czerwca 2023 roku.
  • Prace konkursowe wysyłacie na adres mailowy [email protected]
   a. W temacie maila podajecie pełną nazwę drużyny (np.: 1 Gdańska Drużyna Harcerzy
   „Nordland”).
   b. W treści maila podajecie tytuł albo tytuły przesłanych prac konkursowych. Jeżeli ich
   liczba jest większa niż jeden, numerujecie tytuły.
   c. W treści maila wymieniacie osoby biorące udział w przygotowaniu prac
   konkursowych.
   d. Do e-maila załączacie każdą z prac konkursowych w formacie .docx, każda z prac
   powinna zawierać materiały pomocnicze tj. wzory map, ściągi, wskazówki lub zdjęcie
   z przeprowadzonej zbiórki.
  • W razie niespełnienia powyższych wymogów Wasze prace konkursowe nie będą mogły wziąć
   udziału w konkursie.
  • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi drogą mailową w odpowiedzi na powyższego maila do
   10 września 2023 roku.
  • Każda z nadesłanych prac konkursowych, niezależnie od wyniku, może być wykorzystywana
   przez Organizację Harcerzy, w szczególności – udostępniona na stronie www.harcerze.zhr.pl
   oraz fanpage’u OHy ZHR na Facebooku.
  • Nagrodami dla drużyn, które w ocenie komisji konkursowej nadeślą trzy najlepsze prace są
   środki pieniężne na zbiórkę szkoleniową drużyny w zakresie wybranej techniki harcerskiej.
   Szczegóły ich wykorzystania, w szczególności ich termin, Organizator ustali z drużynowymi
   zwycięskich drużyn. Wartość nagród to odpowiednio:
   I miejsce – 1 500 zł,
   II miejsce – 1 000 zł,
   III miejsce – 500 zł.
   Ponadto, w poszczególnych kategoriach technik, drużyna której plan/konspekt zbiórki
   zdobędzie najlepsza ocenę otrzyma 500 zł na zakup krążków sprawności w składnicy
   siedemgor.pl.
  • W sprawach nieuregulowanych powyższymi zapisami rozstrzyga komisja konkursowa lub
   Kierownik Wydziału Harcerzy.
  • Zapytania dotyczące konkursu można kierować na email: [email protected] lub
   [email protected].

   Wszystko jasne? Na pewno. W takim razie do dzieła, życzymy powodzenia i kreatywności w podejściu
   do konkursu i liczymy na Wasze liczne zgłoszenia!

   Czuwaj!