Zbiórka GKH-y i Kręgu HM “Dolina Bobrów”

Zbiórka Wielkiej Głównej Kwatery Harcerzy oraz Kręgu Harcmistrzów 24-26 maja 2024 "Dolina Bobrów"

🛖🦫
Zbiórka Wielkiej Głównej Kwatery Harcerzy oraz Kręgu Harcmistrzów
Spakowali się i ruszyli do agroturystyki, o ciepłej, zwięrzęcej nazwie “Dolina Bobrów”.
🫡Tematem przewodnim Kręgu Harcmistrzów była proobronność oraz działania metodyczne naszej organizacji w tym kierunki.
Zbiórka Wielkiej Głównej Kwatery Harcerzy poruszała tematy:
🎖Reformy stopni harcerskich w OH-y
🫁Regulamin służby instruktorskiej ZHR
👑Przywództwo sytuacjyjne
Druh naczelnik, hm. Marcin Mucha, sobotnim ogniskiem przywitał oficjalnie w braterskich szeregach:
🙌x. hm. Marka Różyckiego jako kierownika wydziału wędrowników OH-y
🙌hm. Przemysława Stawickiego jako nowego komendanta Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy
Zapraszamy do obejrzenia migawki ze zbiórki 📸
🇵🇱⚜️