Nowi harcmistrzowie

Dnia 21 maja na czerwony, harcmistrzowski szlak weszli:
🟥 Druh Aleksander Walukiewicz (Pomorska Chorągiew Harcerzy)
🟥 Druh Kacper Borkowski (Północno-Zachodnia Chorągiew Harcerzy)
Aleksandrze, Kacprze,
Dużo motywacji do służby! Powodzenia druhowie harcmistrzowie 💪
🇵🇱⚜️